ที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี, กาญจนบุรี กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความงามทั้งทางธรรมชาติและมีความสำคัญทางประวติศาสตร์ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น น้ำตกเอราวัณ , น้ำตกไทรโยค , สะพานข้ามแม่น้ำแคว , ทางรถไฟสายมรณะ , สุสานสัมพันธมิตร , วัดถ้ำมังกรทอง และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2  นอกจากนี้ กาญจนบุรี ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว ที่มีวิวทิวทัศน์ อันสวยงามตามธรรมชาติ ของป่าไม้นานาพันธ์

นโยบายความปลอดภัย

บัตรเครดิตฉันจะปลอดภัยหรือไม่?


แน่นอน ทางเรามีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Secure Sockets Layer (SSL)และระบบเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร โดยเบราว์เซอรที่นิยม ร่วมกับ Microsoft Internet Explorer และNetscape. SSL การเข้ารหัสหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ เพื่อให้สามารถใช้ได้เฉพาะคุณเท่านั้นและสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ การเข้ารหัสนี้ ทำให้ระบบความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตง่ายต่อการตัดสินใจซื้อทางโทรศัพท์

รายการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่วข้อง จะถูกส่งผ่านไปยังสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้และเราไม่ได้ดูแลในเสริฟเวอร์และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงไม่จำกัดรายชื่อบัตรเครดิต, หมายเลขและวันหมดอายุ

 
ชำระเงินด้วยวิธีใด?


ในขณะนี้ระบบของเราชำระเงินผ่านทางบัตรวีซ่า, มาสเตอร์ คุณชำระเงินได้โดยคลิ๊กที่ Pay Online ในหน้าท่องเที่ยวนั้นหลังจากได้รับข้อมูลการจองและนโยบายการจอง คุณสามารถเลือกชำระเงินทางบัตรเครดิตออนไลน์ (วีซ่าหรือมาสเตอร์) หรือเลือกชำระทางแฟกซ์โดยการส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน

 
นโยบายการยกเลิกห้องพัก?

ทุกการจอง จะต้องชำระเงินแล้ว การยกเลิกใดๆหรือเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นจะอยู่ภายใต้การยกเลิกค่าธรรมเนียม ตามที่จำนวนวันที่คุณต้องการยกเลิก

ในช่วง Low and High Season :

 • ชำระเงินและจองห้องพักทันที:

  • Low Season: การยกเลิกก่อน 7 วัน หรือมากกว่านั้นจะถูกคิดค่าบริการ 5% ของการชำระเต็ม หรือ 300 บาท ในกรณีที่คิด 5% ถูกคิดน้อยกว่า 300 บาท  คุณจะถูกคิดค่าบริการ 300 บาท ถ้ายกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก คุณจะถูกเรียกเก็บ 5%   จากราคาเต็มหรือ 300 บาท คิดเพิ่มเป็น 1 ห้อง 1 คืน และ 5% สำหรับค่าธรรมเนียมของการจองห้องพักทั้งหมด

  • High Season: การยกเลิกก่อน 15 วัน หรือมากกว่านั้น จะถูกคิดค่าบริการ10% ของการชำระเต็ม หรือ 500 บาท ในกรณีที่คิด10% ถูกคิดน้อยกว่า 500 บาท คุณจะถูกคิดบริการ 500 บาท ถ้ายกเลิกภายใน 8-15 วัน ก่อนวันเข้าพัก คุณจะถูกเรียกเก็บ 10% ขั้นต่ำและอื่นๆ 500 บาท สำหรับค่าปรับ และถ้ายกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก คุณจะถูกเรียกเก็บ 10% ของการชำระเต็มหรือ 500 บาท คิดเพิ่มเป็น 1 ห้อง 1 คืน และค่าธรรมเนียม 5% ของการชำระเต็ม

 • ชำระเงินมัดจำ และจองก่อนจ่ายทีหลัง :

  • การยกเลิก 30 วัน ก่อนวันเข้าพักจะถูกเรียกเก็บ 5% ของการชำระเต็มหรือ 300 บาทในกรณี 5% ถูกเรียกเก็บน้อยกว่า 300 บาท การยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 15% ของการชำระเต็ม หรือ 1 ห้อง 1 คืน และค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะมีมีผลกับคุณ

 • ชำระเงินมัดจำ, ชำระเงินเต็ม สำหรับ Early Bird (สำรองห้องพักล่วงหน้าน้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเข้าพัก) :

  • การยกเลิก 60 วันก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 10% ของการชำระเต็มหรือ 2,000 บาท ในกรณีค่าบริการยกเลิกน้อยกว่า2,000 บาท การยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 20% ของการชำระเต็มหรือ  2,000 บาท ในกรณีการยกเลิกน้อยกว่าหรือ  2,000 บาท การยกเลิกภายใน 30 วันก่อนวันเข้าพักจะถูกเรียกเก็บ 25% ของการชำระเต็มหรือ 2,000 บาท
   ในกรณีค่าบริการยกเลิกน้อยกว่า 2,000 บาทและค่าธรรมเนียมการยกเลิก จะมีผลกับคุณ

ในช่วง Peak Season :

 • ชำระเงินเต็มและจองห้องพัก :

  • การยกเลิกก่อน 30 วัน จะถูกเรียกเก็บ 30% ของการชำระเต็มหรือ 1,000 บาท  ในกรณี 30% ถูกเรียกเก็บน้อยกว่า 1,000
   จะถูกเรียกเก็บ  1,000 บาท การยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 100 % ของการชำระเต็ม
 • ชำระเงินมัดจำ :

  • การยกเลิกก่อน 30 วัน หรือมากกว่านั้น จะถูกเรียกเก็บ 5% ของการชำระเต็มหรือ 300 บาท ในกรณี 5% จะถูกเรียกเก็บน้อยกว่า 300 บาท 30% สำหรับการชำระเงินจะถูกเรียกเก็บ ถ้ายกเลิกก่อน 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก และ 100% ของการชำระเงินหลังจาก 14 วัน ค่าธรรมเนียมของการจองทั้งหมดบวกกับค่าธรรมเนียมการยกเลิก จะมีผลกับคุณ
 • มัดจำและจอง :

  • การยกเลิกก่อน 30 วันหรือมากกว่านั้น จะถูกเรียกเก็บ 5% ของการชำระเต็มหรือ 300 บาท ในกรณี 5% ถูกเรียกเก็บน้อยกว่า300 บาท 30% ของชำระเงินเต็ม ถ้ายกเลิกก่อน 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก และ 100% ของการชำระเต็ม หลังจาก 14 วัน 
   ค่าธรรมเนียมของการจองทั้งหมดบวกกับค่าธรรมเนียมการยกเลิก จะมีผลกับคุณ

 • ชำระเงินมัดจำ, ชำระเงินเต็ม สำหรับ Early Bird (สำรองห้องพักน้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเข้าพัก) :

  • การยกเลิก 60 วัน ก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 10% ของการชำระเต็มหรือ 2,000 บาท ในกรณีค่าธรรมเนียมการยกเลิกน้อยกว่า 2,000 บาท การยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 20% ของการำระเต็มหรือ 2,000 บาท ในกรณีค่าธรรมเนียมการยกเลิกน้อยกว่า 2,000 บาท  การยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก จะถูกเรียกเก็บ 25% ของการชำระเต็ม
   หรือ 2,000 บาท ในกรณีค่าธรรมเนียมการยกเลิกน้อยกว่า 2,000 บาท ค่าธรรมเนียมของการจองทั้งหมดบวกกับค่าธรรมการยกเลิก จะมีผลกับคุณ

กรุณาตรวจสอบช่วงระยะเวลา ของการเลือกโรงแรม

การยกเลิกทั้งหมด จะถูกส่งตรงไปที่เราโดยอีเมล ที่ส่วนการจอง

หรือแฟกซ์ไปที่ 02 -497 1588 เท่านั้น

 
ฉันจะได้รับการตอบรับจากการจองห้องพัก?

หลังจากที่ชำระเงินแล้ว  Hotel voucher จะถกส่งไปที่อีเมลของคุณและโรงแรมที่คุณทำการจองไว้  คุณยื่น voucher

หรือบัตรประจำตัวประชาชานที่ส่วนต้อนรับของโรงแรม เมื่อคุณเข้าพัก ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณเอกสารระหว่างการเดินทางของคุณ

 
สยามมีดีใช้ข้อมูลอย่างไร?

สยามมีดีเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของรักท่องเที่ยว เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ เรามั่นใจในการควบคุมข้อมูล จัดเตรียมด้วยตัวคุณเอง เราไม่ขาย หรือเช่าข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านจะได้รับการ ปกป้องตลอดเวลา และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมพบได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของสยามมีดี 

 
Which Web browser is the best to use with siammedee.com?


The siammedee.com web pages are best viewed using Netscape 3.0 or above or Microsoft Internet Explorer 4.0 or above. The best screen resolution to view siammedee.com is 800 X 600 pixels.

 
ข้อสงสัย?

ถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเดินทางหรือคำถาม เชิญพบกับฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ

 

คำถามที่พบบ่อย | เกี่ยวกับบริษัทเรา | นโยบายความปลอดภัย |

สอบถาม เที่ยวกาญจนบุรีกับเราได้

Kanchanaburi 
Kanchanaburi

Kanchanaburi Google Map Coupon Siammedee

แพ็คเกจ เกาะช้าง

KohChang Ggoogle Map Thailand Happiness Credit Card Online Payment Agreement

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

Travel Links
Sitemap

 

บริษัท โซเชียล พลัส ซิสเต็ม จำกัด : เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732 
53-53/1  ถนนราชดำริห์   ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 217 042, 02 107 0212 โทรสาร : 02 497 1588 สำนักงานใหญ่ : 8.00 น. - 17.00 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
Copyright © 2005 kanchanaburiresort.com All rights reserved kanchanaburiresort.com is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.
กาญจนบุรี